Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

SúhlasímOšetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Elektronický vedecko-odborný časopis

Aktuálne vydanie: 2020, ročník 10, číslo 2

Editoriál

Strana 35 Michaela Bobkowska

Porovnání kvality života nemocných s Crohnovou chorobou s populační normou

Strana 37 Hana Ochtinská, Jan Bureš, Libor Gabalec, Veronika Knoblochová

Názory študentov na elektronický výučbový trenažér

Strana 43 Martina Tomagová, Katarína Žiaková

Hodnocení kvality života a hlasu u pacientů s karcinomem hrtanu

Strana 48 Jana Škvrňáková , Iva Benešová, Arnošt Pellant

Laypersons’ awareness of cardiac arrest resuscitation procedures: cross-sectional study

Strana 55 Slavko Babić, Gregor Budihna, Melita Peršolja

Poďakovanie recenzentom

Strana 63 Redakcia

 

Publikované: 16. 12. 2020

Vážení čitatelia, autori a recenzenti, 
dovoľujem si Vám oznámiť, že vedecko-odborný časopis Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie po desiatich rokoch existencie ukončil svoju činnosť.

Chcem sa Vám za celú redakčnú radu časopisu poďakovať za priazeň, ktorú ste nám od roku 2011 venovali.

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Predsedkyňa redakčnej rady