Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

SúhlasímOšetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Elektronický vedecko-odborný časopis

Aktuálne vydanie: 2020, ročník 10, číslo 2

Editoriál

Strana 35 Michaela Bobkowska

Porovnání kvality života nemocných s Crohnovou chorobou s populační normou

Strana 37 Hana Ochtinská, Jan Bureš, Libor Gabalec, Veronika Knoblochová

Názory študentov na elektronický výučbový trenažér

Strana 43 Martina Tomagová, Katarína Žiaková

Hodnocení kvality života a hlasu u pacientů s karcinomem hrtanu

Strana 48 Jana Škvrňáková , Iva Benešová, Arnošt Pellant

Laypersons’ awareness of cardiac arrest resuscitation procedures: cross-sectional study

Strana 55 Slavko Babić, Gregor Budihna, Melita Peršolja

Poďakovanie recenzentom

Strana 63 Redakcia

 

Publikované: 16. 12. 2020

Letné číslo časopisu bude publikované v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované v mesiaci December

 

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.