Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

SúhlasímRedakčná rada časopisu Ošetrovateľstvo

Predseda redakčnej rady

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

Redakčná rada

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

asist. prof. Dr. Esma Demirezen
Saglik Bilimleri Fakultesi, Istanbul Universitesi, Istanbul

doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH
Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava

Steve MacGillivray, PhD
University of Dundee, School of Nursing and Health Sciences

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Slovenská zdravotnícka univerzita

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Valéria Tóthová, PhD.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Tony Warne
School of Nursing & Midwifery, University of Salford

Zodpovední redaktori

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.
doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.