Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

SúhlasímPoďakovanie recenzentom

Redakcia časopisu Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie ďakuje všetkým recenzentom, ktorí sa podieľali na recenzovaní príspevkov publikovaných alebo zamietnutých v roku 2020.

Bobkowska Michaela

Botíková Andrea

Dimunová Lucia

Gurková Elena

Kadučáková Helena

Kurucová Radka

Mesárošová Jozefína

Miertová Michaela

Mrosková Slávka

Sováriová Soósová Mária

Šáteková Lenka

Solgajová Andrea

Urbanová Eva