Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2020, ročník 10, číslo 2

Obsah

Editoriál

Strana 35 Michaela Bobkowska

Porovnání kvality života nemocných s Crohnovou chorobou s populační normou

Strana 37 Hana Ochtinská, Jan Bureš, Libor Gabalec, Veronika Knoblochová

Názory študentov na elektronický výučbový trenažér

Strana 43 Martina Tomagová, Katarína Žiaková

Hodnocení kvality života a hlasu u pacientů s karcinomem hrtanu

Strana 48 Jana Škvrňáková , Iva Benešová, Arnošt Pellant

Laypersons’ awareness of cardiac arrest resuscitation procedures: cross-sectional study

Strana 55 Slavko Babić, Gregor Budihna, Melita Peršolja

Poďakovanie recenzentom

Strana 63 Redakcia

 

Publikované: 16. 12. 2020