Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

SúhlasímOšetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie
Elektronický vedecko-odborný časopis

Aktuálne vydanie: 2020, ročník 10, číslo 1

Editoriál: Bezpečnosť pacienta

Strana 4 Mária Sováriová Soósová

Tvorba českého znalostního dotazníku pro pacienty s diabetem mellitem: vyhodnocení obtížnosti položek a jeho vnitřní konzistence

Strana 8 Kristýna Šoukalová, Martin Prázný, Barbora Doležalová, Marie Holubová

Missed and rationed care: What do we know? – Review of qualitative studies

Strana 18 Dominika Kalánková, Daniela Bartoníčková, Katarína Žiaková, Radka Kurucová

Povědomí diabetiků II. typu o rizicích syndromu diabetické nohy a jeho prevence

Strana 24 Hana Ochtinská, Pavlína Peničková

KOZÁKOVÁ, R. Podpůrná a paliativní péče u pacientů s Parkinsonovou nemocí - recenzia

Strana 31 Martina Tomagová

 

Publikované: 5. 6. 2020

Letné číslo časopisu bude publikované v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované v mesiaci December

 

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.