en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December.

Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve

Pozývame Vás na 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, ktorá sa bude konať 25. mája 2017. Bližšie info.

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

Aktuálne vydanie 2/2016

Editoriál: O ľudskej dôstojnosti

Juraj ČápStrana 36

The role of nurses in medication management in the Czech Republic: A narrative literature review

Jana Heczková, Alan Bulava Strana 38

Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System

Andrea Pokorná, Jan Mužík, Jan Švancara, Jakub Gregor Strana 44

Výskyt ošetrovateľských diagnóz u pacientov s nutričnou jejunostómiou

Edita Hlinková, Jana Nemcová, Monika Slezáková Strana 52

Beznádej u pedopsychiatrických pacientov

Ivan Farský, Anna Zajacová Strana 59

HLINKOVÁ, E. – NEMCOVÁ, J. – MIERTOVÁ, M. et al. Nehojace sa rany – recenzia

Ľubica Derňarová Strana 64

Poďakovanie recenzentom

Redakčná rada časopisu Strana 65

Publikované: 3. 12. 2016