en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December.

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

Aktuálne vydanie 2/2015

Editoriál

Ivana Bóriková Strana 41

Možnosti využití adaptačního modelu Calisty Royové v současném ošetřovatelství

Jiří Kaas, Valérie Tóthová Strana 43

Compliance pacientov s kožným ochorením

Slávka Mrosková, Viera Konečná, Ľubomíra Lizáková Strana 50

Kvalita ošetřovatelské diagnostiky používané v klinické praxi

Eva Mynaříková, Katarína Žiaková Strana 56

Výživa pacientov s demenciou v zariadení sociálnej starostlivosti

Martina Tomagová, Ivana Bóriková, Alžbeta Jelšovková Strana 61

KURUCOVÁ, R. et al. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovatelskej starostlivosti – recenze 

Helena Kisvetrová Strana 68

Poďakovanie recenzentom

Redakcia časopisu Strana 69


Publikované: 4. 12. 2015