en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

2019, ročník 9, číslo 2

Editoriál: Překlad zahraničních hodnotících nástrojů – jaká úskalí v sobě může skrývat?

Petra Mandysová Strana 39

Prediktory chybějící, přidělované a nedokončené ošetrovatelské péče

Dominika Kalánková, Daniela Bartoníčková, Katarína Žiaková Strana 43

Kvalita života u pacientů v predialýze a s peritoneální dialýzou

Jindřiška Kotlářová, Jana Škvrňáková Strana 49

Scoping review: teoretický rámec a metodologické poznámky

Jan Chrastina Strana 56

Důvody chybějící, přidělované a nedokončené ošetrovatelské péče

Dominika Kalánková, Daniela Bartoníčková, Katarína Žiaková Strana 62

Nursing students’ experiences of the clinical learning environment in Norwegian nursing homes: a cross-sectional study

Adriana Rosenberg, Anne Marie Lunde Husebø, Kristin A. Laugaland, Ingunn Aase Strana 70

Poďakovanie recenzentom

Strana 79

 


Publikované:
6. 12. 2019