en


Vydavateľstvo Osveta

Logo - vydavatelstvo Osveta

Ústav ošetrovateľstva JLF UK

logo ustav osetrovatelstva jlf uk

Elektronický vedecko-odborný časopis
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Letné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci Jún.

Zimné číslo časopisu bude publikované vždy prvý piatok v mesiaci December

Výzva

Redakčná rada a editori si Vás dovoľujú vyzvať k publikovaniu výsledkov Vašej vedecko-výskumnej, klinickej a pedagogickej práce. V prípade záujmu si pozrite Pokyny pre autorov, v ktorých nájdete bližšie informácie ako postupovať, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese redakcia@osetrovatelstvo.eu.

Časopis ponúka priestor pre reklamu (a sponzorovanie časopisu), a to predovšetkým zameranú na zdravotnícke produkty a služby. Vydavateľ a redakcia sa zaväzujú, že žiadna reklama ani odkaz na sponzora časopisu nebude uvedená v príspevkoch, ale iba na vyhradených miestach webovej stránky časopisu a zároveň, že zadávatelia reklamy a sponzori nemôžu ovplyvňovať publikačný a recenzný proces. Pokiaľ by ste mali záujem o uverejnenie reklamy alebo o sponzorovanie časopisu, kontaktujte nás.

Aktuálne vydanie 1/2017

Editoriál

Zdeňka Mikšová, Jana MaňhalováStrana 4

Strach z pádu u seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Veronika Růžičková, Renáta ZeleníkováStrana 6

Kultúra bezpečnosti pacienta v nemocniciach na Slovensku

Mária Sováriová Soósová, Mária Zamboriová, Anna MurgováStrana 12

Stres z klinickej praxe a jeho zvládanie u študentov ošetrovateľstva

Elena Gurková, Renáta Zeleníková, Slávka Mrosková, Dagmar Magurová, Lívia HadašováStrana 20

Hypotermie během gynekologických operací

Zuzana Škorničková, Julie VaňkováStrana 28

Determinanty kvality života pacientov po cievnej mozgovej príhode

Andrea Solgajová, Gabriela Vörösová, Dana ZrubcováStrana 34


Publikované:
2. 6. 2017