Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2016, ročník 6, číslo 2

Obsah

Editoriál: O ľudskej dôstojnosti

Juraj ČápStrana 36

The role of nurses in medication management in the Czech Republic: A narrative literature review

Jana Heczková, Alan Bulava Strana 38

Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System

Andrea Pokorná, Jan Mužík, Jan Švancara, Jakub Gregor Strana 44

Výskyt ošetrovateľských diagnóz u pacientov s nutričnou jejunostómiou

Edita Hlinková, Jana Nemcová, Monika Slezáková Strana 52

Beznádej u pedopsychiatrických pacientov

Ivan Farský, Anna Zajacová Strana 59

HLINKOVÁ, E. – NEMCOVÁ, J. – MIERTOVÁ, M. et al. Nehojace sa rany – recenzia

Ľubica Derňarová Strana 64

Poďakovanie recenzentom

Redakčná rada časopisu Strana 65

Publikované: 2. 12. 2016