By browsing this site, you agree to the use of cookies, which help us improve our services. More info

SúhlasímContact

Editorial board of the journal
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Ústav ošetrovateľstva JLF UK
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Malá Hora 5
036 01 Martin

redakcia@osetrovatelstvo.eu

+421 (0) 43 49 06 735

More info