By browsing this site, you agree to the use of cookies, which help us improve our services. More info

SúhlasímPrebiaha aktualizácia obsahu.

Ospravedlňte prosím dočasnú nedostupnosť niektorých stránok.
Ďakujeme za pochopenie

Contact

Editorial board of the journal
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Ústav ošetrovateľstva JLF UK
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Malá Hora 5
036 01 Martin

redakcia@osetrovatelstvo.eu

+421 (0) 43 49 06 735

More info