By browsing this website, you agree to the use of cookies, which are necessary for the operation of the site. We do not use any other cookies. More info

SúhlasímContact

Editorial board of the journal
Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie

Ústav ošetrovateľstva JLF UK
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Malá Hora 5
036 01 Martin

redakcia@osetrovatelstvo.eu

+421 (0) 43 49 06 735

More info