Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2019, ročník 9, číslo 1

Obsah

Editoriál: Chýbajúca - nedokončená – prideľovaná ošetrovateľská starostlivosť – kľúčový ukazovateľ bezpečnosti pacienta

Strana 4 Elena Gurková

Prediktory zvládania záťaže u pacientov po prekonaní infarktu myokardu

Strana 8 Andrea Solgajová, Dana Zrubcová, Gabriela Vörösová

Využití škály PWAT při posuzování fotodokumentace nehojících se ran u seniorů v domácí zdravotní péči a hodnocení shody mezi hodnotiteli

Strana 15 Dana Vyhlídalová, Renáta Zeleníková, Andrea Pokorná

Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči

Strana 23 Markéta Biskupová, Lenka Šáteková, Renáta Zeleníková

Agresia pacientov voči sestrám na psychiatrických pracoviskách

Strana 31 Lucia Dimunová, Alžbeta Žemličková


Publikované:
7. 6. 2019