Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2018, ročník 8, číslo 2

Obsah

Editoriál

Strana 36Martina Tomagová

Definování jednotlivých dimenzí kultury bezpečnosti pacientů

Strana 38Daniela Bartoníčková, Dominika Kalánková, Zdeňka Mikšová, Katarína Žiaková, Šárka Tomová

Impact of colorectal carcinoma on patient lives according to the principles of conservation of personal and social integrity

Strana 46Tereza Dušičková, Sylva Bártlová

Rizika ve stravování u pacientů s arteriální hypertenzí

Strana 52Lenka Machálková, Eva Reiterová, Zuzana Janštová, Věra Kubišová, Adéla Stonawská

Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaných detí

Strana 58Anna Ovšonková, Michaela Miertová, Mária Zanovitová, Nikola Andreánska

Poďakovanie recenzentom

Redakčná rada časopisu Strana 65


Publikované:
7. 12. 2018