Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2018, ročník 8, číslo 1

Obsah

Editoriál: Čo robí systematické prehľady systematickými?

Strana 4Steve MacGillivray

Zkušenosti všeobecných sester s posouzením projevů strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě

Strana 6Lenka Mazalová, Lenka Machálková, Marinella Danosová, Irena Opavská

Vybrané aspekty validity a reliability české verze „Škály partnerů ve zdraví“

Strana 12Eva Reiterová, Zdeňka Mikšová, Anna Džurňáková, Eva Prušová

The hospital survey on patient safety culture: use of the questionnaire in European hospitals

Strana 19Radka Pokojová, Sylva Bártlová

Hodnocení srozumitelnosti a čtivosti znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus

Strana 26Kristýna Šoukalová, Martin Prázný, Petra Mandysová, Barbora Doležalová

CHRASTINA, J. – ŠPATENKOVÁ, N. et al. Sexualita a intimita v závěru života – recenzia

Strana 33Martina Tomagová


Publikované:
1. 6. 2018