Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

SúhlasímPoďakovanie recenzentom

Redakcia časopisu Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie ďakuje všetkým recenzentom, ktorí sa podieľali na recenzovaní príspevkov publikovaných alebo zamietnutých v roku 2017.

Dimunová Lucia

Farský Ivan

Hudáková Anna

Hlinková Edita

Majerníková Ľudmila

Mandysová  Petra

Mikšová Zdeňka

Nemcová Jana

Ovšonková Anna

Plevová Ilona

Sováriová Soósová Mária

Šaňáková  Šárka

Šáteková Lenka

Zanovitová Mária

Zeleníková Renáta

Zrubáková  Katarína

Urbanová Eva