Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

Súhlasímpdf icon 2015, ročník 5, číslo 1

Obsah

Editoriál

Dušan Meško Strana 4

Agresia pacientov a pracovná spokojnosť sestier vo vybranom zdravotníckom zariadení v Rakúsku

Elena Gurková, Denisa Gálliková, Katarína Žiaková, Teresa Grzywna Strana 6

Kvalita života sester pracujících v nemocnici

Zuzana Burešová, Darja Jarošová Strana 13

Vedomosti sestier o problematike bolesti u seniorov

Lenka Maniaková, Renáta Zeleníková Strana 18

Rozhodování a rozhodovací procesy v ošetřovatelství

Andrea Scholzová Festová, Sylva Bártlová Strana 25

Metódy hodnotenia študentov v klinických podmienkach

Elena Gurková, Silvia Cibríková, Katarína Žiaková Strana 31


Publikované: 5. 6. 2015