Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasímpdf icon pdf icon 2014, ročník 4, číslo 1

Obsah

Editoriál

Darja Jarošová Strana 4

Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách – aplikácia EBP v klinickej praxi

Renáta Zeleníková, Radka Kozáková, Darja Jarošová Strana 5

Problematika chronické bolesti u dětí

Jana Chromá, Lucie Sikorová Strana 10

Prediktory postojov sestier k agresii pacientov

Monika Kačmárová, Elena Gurková, Lucia Čeľovská, Alexandra Rendeková Strana 16

Dopady tělesného postižení dítěte na psychickou pohodu rodičů

Jana Kučová, Lucie Sikorová Strana 24

Vplyv pohlavia a osobnosti na zvládanie záťaže u pacientov s chronickou pankreatitídou

Andrea Solgajová, Gabriela Vörösová, Dana Zrubcová Strana 31

A vision for dysphagia screening by nurses

Petra Mandysová Strana 37

KOŽUCHOVÁ, M. et al. Domáca ošetrovateľská starostlivosť – recenzia

Lucie Sikorová Strana 42

Publikované: 25. 6. 2014