Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasímpdf icon 2013, ročník 3, číslo 1

Obsah

Editoriál

Martina Tomagová Strana 4

Emocionálna inteligencia a syndróm vyhorenia u sestier

Ľubor Pilárik, Zuzana Tobákošová Strana 5

Tímová práca v hospicovej starostlivosti a spôsob jej hodnotenia

Dana Dolanová, Katarína Adamicová Strana 11

Vybrané parametre pri posudzovaní kvality života seniorov v domácej a inštitucionalizovanej starostlivosti

Lucia Dimunová, Zuzana Dankulincová Veselská, Stanislava Stropkaiová Strana 19

Využívání hodnotících a měřících škál v ošetřovatelství

Magda Taliánová, Martina Jedlinská, Markéta Moravcová Strana 25

Využitie meracích škál v hodnotení neurologického stavu u pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou

Elena Gurková, Silvia Cibríková, Dagmar Magurová, Andrea Lengyelová Strana 31

ŠPATENKOVÁ, N. – KRÁLOVÁ, J. Základní otázky komunikace: komunikace (nejen) pro sestry – recenzia

Juraj Čáp Strana 38

SLAMKOVÁ, A. – POLEDNÍKOVÁ, Ľ. Klinické a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti – recenzia

Ivana Bóriková Strana 39


Publikované: 28. 6. 2013