Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

SúhlasímEditoriál

Vážení čtenáři,

je mi ctí oslovit čtenáře a navázat tak na tradici editorialů periodika. Shodou okolností je moje vědecké a odborné myšlení hluboce zasaženo absolvováním workshopu v Adelaide, který pod záštitou ředitele prof. Alana Pearsona vedli odborníci Joanna Briggs Institute (JBI). Pozornému čtenáři neuniklo, že tato instituce byla citována kolegyní doc. Vörösovou v editorialu předchozím. Jedná se o pracoviště, které se věnuje problematice Evidence Based Practice pro nelékařské zdravotnické obory.

Je faktem, že kvanta publikovaných odborných článků s výsledky primárního výzkumu nastolují problém, jak výsledky dosavadního výzkumu účelně v praxi uchopit. Jak v  množství primárního výzkumu nalézt „správné“ důkazy (evidence) vedoucí k poskytování efektivní a pro pacienta nejlepší praxe. Pokrokové je, že v dnešní době odborníci nehovoří pouze o medicíně založené na důkazech, ale o praxi – nebo ještě lépe – o zdravotnické péči založené na důkazech (Evidence Based Health Care, EBHC). Nu a předně takovému pojetí tvorby systematických review s metaanalýzou se Joanna Briggs Institute věnuje. Za velmi pokrokový trend bych označila fakt, že se JBI zaměřuje na zevrubné systematické přehledy kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu a doporučuje provádět tzv. Mixed Systematic Review. JBI vítá vznik a rozvoj přidružených center ve světě, se kterými úzce spolupracuje a odborně je vede.   

Závěrem mi dovolte sdělit radost z toho, že se workshopu účastnilo hodně kolegyní a kolegů působících v praxi. Uvědomovali si, že pro tvorbu standardizovaných postupů, či doložitelných a bezpečných postupů péče, se bez systematického zpracování dosud publikovaných výzkumných poznatků neobejdou.

Co nejvíce radosti Vám přeje

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
vedoucí projektu
Podpora lidských zdrojů VaV nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd