Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2012, ročník 2, číslo 4

Obsah

Editorál

Strana 124Jana Marečková

Vplyv kompenzácie glykémie na vznik diabetickej retinopatie u osôb s diabetes mellitus 2. typu

Strana 125Mária Šupínová, Anna Šichtová

Edukačný program u opatrovateľa v starostlivosti o zomierajúceho pacienta

Strana 131Radka Šerfelová, Oľga Koneková, Katarína Žiaková

Česká verze Škály Bradenové: metodika překladu a shoda mezi posuzovateli

Strana 137 Petra Mandysová, Edvard Ehler, Lenka Trejbalová

Kvalita života rodičov a detí s diabetes mellitus 1. typu

Strana 143Anna Ovšonková, Mária Mozolová

JAROŠOVÁ, D. et al. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči – recenzia

Strana 149 Martina Tomagová

Poďakovanie recenzentom

Strana 150Redakčná rada


Publikované: 28. 12. 2012