Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré sú nevyhnutné pre chod stránky. Nepoužívame žiadne iné cookies. Viac info

Súhlasím2012, ročník 2, číslo 1 

Obsah

Editoriál

Tony Warne strana 4

Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení

Darja Jarošová, Hana Tomášková, Eva Janíková, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková, Evridiki Papastavrou Strana 5

Prevence kontaminace během infuzní terapie

Andrea Pokorná, Kateřina Dvořáková Strana 11

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o onkologického pacienta s konfliktom v rozhodovaní 

Alica Slamková, Mária Boledovičová Strana 20

Výskyt agresie pacientov voči sestrám - psychometrické vlastnosti meracieho nástroja 

Martina Lepiešová, Juraj Čáp, Katarína Žiaková, Mária Nemčeková Strana 26

Identifikace problémů a stanovení příslušných intervencí u rodičů sluchově postižených dětí pomocí metody EBN

Ivana Olecká, Naděžda Špatenková Strana 33


Publikované: 30. 3. 2012