en

pdf icon Poďakovanie recenzentom

Redakcia časopisu Ošetrovateľstvo: teória, veda, vzdelávanie ďakuje všetkým recenzentom, ktorí sa podieľali na recenzovaní príspevkov publikovaných alebo zamietnutých v roku 2019.

Bóriková Ivana

Botíková Andrea

Dimunová Lucia

Farský Ivan

Gurková Elena

Kadučáková Helena

Kozáková Radka

Kurucová Radka

Mesárošová Jozefína

Miertová Michaela

Mrosková Slávka

Plevová Ilona

Sováriová Soósová Mária

Šáteková Lenka

Tomagová Martina

Vörösová Gabriela

Zeleníková Renáta