en

pdf icon Poďakovanie recenzentom

Redakcia časopisu Ošetrovateľstvo: teória, veda, vzdelávanie ďakuje všetkým recenzentom, ktorí sa podieľali na recenzovaní príspevkov publikovaných alebo zamietnutých v roku 2018.

Bóriková Ivana

Dingová Michaela

Hlinková Edita

Hudáková Anna

Kačmárová Monika

Kadučáková Helena

Krištofová Erika

Kurucová Radka

Líšková Miroslava

Sováriová Soósová Mária

Škodová Zuzana