en

iconPoďakovanie recenzentom

Redakcia časopisu Ošetrovateľstvo: teória, veda, vzdelávanie ďakuje všetkým recenzentom, ktorí sa podieľali na recenzovaní príspevkov publikovaných v roku 2014 a tak prispeli ku kvalite časopisu.

Boledovičová Mária
Bužgová Radka
Dimunová Lucia
Farský Ivan
Gurková Elena
Hlinková Edita
Hudáková Anna
Kačmárová Monika
Lepiešová Martina
Magerčiaková Mariana
Mandysová Petra
Nemčeková Mária
Ovšonková Anna
Pilárik Ľubor
Pokorná Andrea
Sikorová Lucie
Sováriová Soósová Mária
Špatenková Naděžda
Urbanová Eva
Vörösová Gabriela
Zeleníková Renáta